Vernonia fasciculata (Prairie Ironweed) seeds

Vernonia fasciculata (Prairie Ironweed) Purple 474,000 seeds per pound