Cotyledon orbiculata 'Powdery White'

Peter Halasz

Cotyledon orbiculata ‘Powdery White’