Seeds Cheiridopsis excavata

Cheiridopsis excavata