Lobivia grandiflora v. minuta X Lobivia callochrysea

Lobivia grandiflora v. minuta X Lobivia callochrysea