Facheiroa squamosa

PierreBraun

Facheiroa squamosa. Treelike growth to 20′. Origin: Brazil